چت گروهی قابلیت جدید در استوری اینستاگرام

اینستاگرام در نسخه جدید خود قابلیتی تحت عنوان چت گروهی در بخش استوری ها را اضافه کرده است.

این قابلیت جدید در قالب استیکر در اختیار کاربران قرار گرفته است که میتوانند با انتخاب این استیکر یک چت گروهی را ایجاد کنند.

مدیریت و خاتمه دادن به این چت گروهی بر عهده شخصی است که این چت را آغاز کرده است. اگر تصمیم داشته باشید که که چت گروهی را آغاز کنید فقط کافیست از قسمت استیکرها، استیکر مربوط به چت را انتخاب کنید و موضوعی که میخواهید درباره آن چت کنید را در این قسمت بنویسید.

دوستان شما نیز میتوانند با انتخاب گزینه join به چت گروهی بپوندند . این نوع چت میتواند در جایگاه خود بسیار مورد استقبال کاربران قرار بگیرد.

منبع: بروزرسانی