تعمیر رایگان دستگاه های مک بوک ایر ۲۰۱۸

اپل اعلام کرده است در برخی از مک بوک های ایر ۲۰۱۸ در قسمت بورد منطقی آن ها مشکلاتی به وجود آمده است. در همین راستا اپل اعلامیه ای نیز منتشر کرده است.

بعد از مشخص شدن مشکل در بورد منطقی مک بوک ایر، اپل به کارکنان بخش تعمیرات خود اعلام کرده است که در صورت مشاهده این نقض دستگاه های مشکل دار بدون هزینه تعویض شوند.

اما آنطور که اپل اعلام کرده است مک بوک های مشکل دار مشخص هستند و به صاحبان آن ها جهت بررسی و تعویض ایمیل زده شده است که سریال‌نامبر آن‌ها به‌عنوان دستگاه‌های مشکل‌دار شناسایی شده است. هرچند همه‌ی مشتریان می‌توانند دستگاه‌های خود را برای بررسی به فروشگاه‌های اپل‌ و مراکز معتبر تعمیرات ببرند.

یکی از مشکلات به وجود آمده در این مک بوک ها مرتبط با برق آن ها میباشد . این مورد توسط کاربران اعلام شده بود زیرا برخی از کاربران از ابتدای کار با مک بوکی خاموش مواجه شده بودند.

در هر صورت اگر شما هم دچار مشکل شده اید میتوانید به اپل استورهای معتبر جهت بررسی مراجعه کنید.

منبع : بروزرسانی